Montage en afwerking

In de montageruimte wordt de wagen verder afgewerkt. Gedemonteerde stukken worden in hun oorspronkelijke staat teruggeplaatst en alle stukken, hersteld of nieuw, worden grondig gecontroleerd.